Psychologie

Sportovní psychologie a co mě k ní zavedlo


Po svých vlastních osobních zkušenostech, jak z pozice zápasníka, tak později trenéra, jsem se začal intenzivně zajímat o sportovní psychologii a mentální koučink, protože jsem hluboce přesvědčen o tom, že mentální nastavení má obrovský dopad na výkony každého (nejen) sportovce.

Postupně jsem zjistil, že leckdy je “pouze” sportovní psychologie krátká a je třeba více do hloubky porozumět osobnosti a celému psychologickému “nastavení” svých klientů. Hledal jsem možnost, jak bych mohl co nejvíce praktickou cestou nastudovat a naučit se i tyto záležitosti.

 

Objevil jsem na trhu jednoho z našich předních odborníků na poli pracovní, poradenské a sportovní psychologie,Mgr. et Mgr. Lukáše Dastlíka, ředitele Elio, z.s. a jednatele Life Dynamic, s.r.o., který právě kombinuje svou klinickou i sportovní specializaci při práci se sportovci, a vstoupil jsem k němu do Výcviku Life Dynamic. Zde prakticky i teoreticky probíráme všechna zásadní témata (např. vztah k sobě, rodinné a partnerské záležitosti, kariéru, práci, volný čas apod.), která je potřeba řešit i při rozhodnutí stát se vrcholovým sportovcem. Dále s ním spolupracuji v rámci individuálních konzultací, spolupráci při trénincích, supervizním řešení svých klientů, abych i nadále prakticky odborně rostl. V současné době jsem ve fázi, kdy již mohu nabízet sportovně-psychologické konzultace v rámci výcviku i svým klientům. Neváhejte se přihlásit a posunout Vaši přípravu zase o level výš.